Open doka

Meer informatie over de optie: 40 lessen vanaf VRIJDAG  07-09-2018

Cursuscode:
Docent:Guus Glass
Aantal lessen:40
Lesdag:vrijdag
Tijd:20:00 - 23:00
Prijs: Zie tekst →
Periode:07-09-2018 t/m 12-07-2019

Open Doka van MK24 biedt de mogelijkheid zelfstandig te werken in de donkere kamer. Er is op deze avond geen begeleiding, je wordt dus geacht zelfstandig te kunnen werken. Iedere cursist die de cursus analoge fotografie bij Thomas Manneke of Inge Ybema heeft afgerond kan gebruik maken van de Open Doka. Chemie is op deze avond aanwezig, maar papier breng je zelf mee.

Voor de Open Doka kan men per keer betalen (€ 15,50), maar er bestaat ook de mogelijkheid een ‘strippenkaart’ te kopen (€ 65 voor 5 keer) bij Guus Glass.

Guus is op vrijdagavond de aanspreekpersoon in het pand van MK24. Voor de Vrije Werkplaats, de Open Doka en het Modelinloopatelier. Twan Lowenthal is aanwezig om de chemie te verzorgen, het kantoor is gesloten.

Dag:Vrijdag
Tijd:20:00-23:00
Periode:07-09-2018 / 12-07-2019
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email