Identiteit: van politiefoto tot model

Iedereen stelt zichzelf vragen over zijn of haar identiteit. In de fotografie workshop ‘identiteit: van politiefoto tot model’ ga je op zoek naar je eigen identiteit en die van je teamgenoten. Om te weten wat je echt wilt, is het nodig je ware aard of identiteit te kennen. Als je jezelf kent, kun je keuzes maken die écht bij je passen.
Meer… »

Hardop kijken: wat je ziet ben jezelf

Wat zie jij in een foto en wat zegt dat over jou? Bij ‘Hardop kijken: wat je ziet ben jezelf’ ga je als team in dialoog over wat je ziet. Hoe komt betekenis tot stand en wat zegt dat over jou als persoon en collega? Wat zegt dat over de keuzes die je maakt in je werk? Door deze workshop krijg je op unieke wijze inzicht in eigen denkpatronen en de rol die die patronen en manier van kijken in de dagelijkse praktijk hebben. Want collega’s die elkaar en zichzelf beter begrijpen, werken effectiever samen.
Meer… »

Geluidsafdruk of -wandeling

In deze workshop leer je op je teamgenoten te vertrouwen en elkaar te helpen. Ook communiceren en samenwerken spelen een belangrijke rol. De workshop kent twee varianten die gecombineerd kunnen worden maar die ook los van elkaar gedaan kunnen worden.
Meer… »

Van luisteren naar kijken & van zien naar horen

De workshop ‘Van luisteren naar kijken & van zien naar horen’ kan op verschillende manieren worden ingezet als onderdeel van een training. Bijvoorbeeld als introductie, intermezzo of als energizer. Deelnemers gaan tijdens deze workshop fotograferen naar aanleiding van zelf gekozen muziek. Doel van de workshop is elkaar op een andere manier te leren kennen. Ook samenwerken, observeren, associatief vermogen en luisteren staan centraal.

Meer… »

Kijkdiscussie

Door de workshop ‘Kijkdiscussie’ kun je op een andere manier kennismaken met je (nieuwe) collega’s. Door samen te praten over wat je ziet en waarom je dat zo ziet, leer je je collega’s op een geheel andere wijze kennen. Samenwerken gaat in de toekomst dan nog beter!
Meer… »

Portret in teamverband

Bij ‘Portret in teamverband’ leer je elkaar letterlijk beter kennen, zowel van binnen als van buiten. In deze workshop gaan deelnemers in tweetallen een dubbelportret schilderen. Om en om schilder je elkaar, waarbij je iedere 10 minuten elkaars rol overneemt. De ene keer ben je schilder, de andere keer model. De ene keer kijk je, de andere keer wordt er naar je gekeken.
Meer… »

Gesprek in verf

De workshop ‘Gesprek in verf’ kan op verschillende manieren worden ingezet als onderdeel van een training. Bijvoorbeeld als intermezzo of energizer. Bij “Gesprek in verf’ draait alles om samenwerken en communiceren. De deelnemers aan de training maken in tweetallen samen een schilderij dat bestaat uit twee aparte delen die een onderling verband hebben. De deelnemers werken tegelijkertijd aan hun ‘eigen’ onderdeel van het tweeluik, terwijl ze samen bepalen hoe de twee delen een eenheid gaan vormen.
Meer… »