Inschrijvingsvoorwaarden

A. Inschrijving

Inschrijving voor cursussen en opleidingen bij MK24 is mogelijk op de volgende manieren:

 1. Via de website: mk24.nl
  Klik op de cursus van je keuze en vul het inschrijfformulier in. Na verzending van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging van je aanmelding via de mail, waarin tevens informatie over betaling van de cursus vermeld staat.
 2. Bij de cursusadministratie
  De cursusadministratie is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend. Met ingang van 1 januari 2018 is de cursusadministratie van maandag t/m vrijdag geopend van 13.00-16.30 uur.

Door inschrijving ben je cursusgeld verschuldigd.

B. Betaling cursusgeld

Het cursusgeld kan op de volgende wijze betaald worden:

 1. Via iDEAL. Je betaalt in een beveiligde omgeving van je bank nadat je je inschrijving via de website hebt afgerond.
 2. Via afgifte van een eenmalige machtiging aan MK24. Wij incasseren dan het volledige cursusgeld in één keer. Vermeld op het inschrijfformulier je IBAN-rekeningnummer. Incasso vindt plaats rond de derde donderdag in de maand. Je wordt geacht voor afdoende saldo zorg te dragen.
 3. Via afgifte van een machtiging voor betaling in termijnen. Vermeld op het inschrijfformulier je IBAN-rekeningnummer. Incasso vindt plaats rond de derde donderdag in de maand. Je wordt geacht voor afdoende saldo zorg te dragen.
  De cursusblokken bestaan uit 8 lessen. Per blok is de betaling verdeeld over 2 termijnen. Bij cursussen die uit meer dan 24 lessen bestaan is de betaling verdeeld over 8 termijnen.
 4. Via pin. Dit kan alleen als je je inschrijving bij de cursusadministratie doet. De cursusadministratie is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend.

Contante betaling alsmede betaling met creditcard is niet mogelijk. Ook sturen wij geen acceptgiro’s.

Het IBAN-rekeningnummer van MK24 is: NL33 INGB 000 424 01 69.

  C. Kortingsregelingen

  De Stadspas is een kortingsregeling voor Amsterdammers met een laag inkomen en/of AOW. Houders van de Stadspas krijgen 10% korting op beeldende cursussen die overdag (lopend tussen 09.30 en 17.00 uur) worden gegeven. Vermeld op het inschrijfformulier het nummer van je Stadspas.De kortingsregeling is niet van toepassing op cursussen van het Multimedialab, de opleidingen MKstart en MKxtra, workshops en de Zomerweek. Er wordt geen korting op korting verleend. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend.

   D. Bevestiging cursus

   Uiterlijk een week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je per mail een bevestigingsbrief met daarbij het lesrooster.

    E. Annulering en wijzigingen

    Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren of de cursus te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een cursus worden geannuleerd, dan wordt bekeken – in overleg met jou – of je een andere cursus kunt volgen. Indien bij annulering van een cursus geen vervangende cursus kan worden aangeboden, dan wordt het cursusgeld aan je teruggestort. Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld. Van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.

     F. Annulering door cursist

     Annulering is mogelijk tot 8 dagen voor aanvang van een cursus. Indien annulering plaatsvindt nadat de cursus van start is gegaan, dan is het volledige cursusgeld verschuldigd.

      G. Aansprakelijkheid

      MK24 is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is MK24 aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens cursussen en andere activiteiten.

       H. Privacy gegevens

       MK24 werkt met het privacyreglement van de kunstconnectie. De cursistengegevens worden alleen door MK24 gebruikt.

       I. Akkoordverklaring

       Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.

       Amsterdam, juli 2016