Inschrijvingsvoorwaarden

A. Inschrijving

Inschrijving voor cursussen en opleidingen bij MK24 is mogelijk op de volgende manieren:

 1. Via de website: mk24.nl
  Klik op de cursus van je keuze en vul het inschrijfformulier in. Na verzending van het inschrijfformulier ontvang je een automatische ontvangstbevestiging van je inschrijving via de mail, waarin tevens informatie over betaling van de cursus vermeld staat. NB Indien de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven reeds vol is, neemt de Cursusadministratie contact met je op en word je eventueel op een wachtlijst geplaatst.
 2. Bij de Cursusadministratie
  De Cursusadministratie is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar. Via mail: info@mk24.nl of telefonisch op 020 – 692 00 93
 3. Door inschrijving ben je cursusgeld verschuldigd.

B. Betaling cursusgeld

Het cursusgeld kan op de volgende wijze betaald worden:

 1. Via iDEAL. Je betaalt in een beveiligde omgeving van je bank nadat je je inschrijving via de website hebt afgerond.
 2. Via afgifte van een eenmalige machtiging aan MK24. Wij incasseren dan het volledige cursusgeld in één keer. Vermeld op het inschrijfformulier je IBAN-rekeningnummer. Incasso vindt plaats rond de derde donderdag in de maand. Je wordt geacht voor afdoende saldo zorg te dragen. Incasso via een buitenlands rekeningnummer is niet mogelijk.
 3. Via afgifte van een machtiging voor betaling in termijnen. Vermeld op het inschrijfformulier je IBAN-rekeningnummer. Incasso vindt plaats rond de derde donderdag in de maand. Je wordt geacht voor afdoende saldo zorg te dragen. Incasso via een buitenlands rekeningnummer is niet mogelijk.
  De cursusblokken bestaan uit 8 lessen. Per blok is de betaling verdeeld over 2 termijnen. Bij cursussen die uit meer dan 24 lessen bestaan is de betaling verdeeld over 8 termijnen.
 4. Via pin. Dit kan alleen als je je inschrijving bij de Cursusadministratie doet.

Contante betaling alsmede betaling met creditcard is niet mogelijk. Ook sturen wij geen acceptgiro’s en werken wij niet met betaallinks.

Het IBAN-rekeningnummer van MK24 is: NL33 INGB 000 424 01 69.


C. Kortingsregelingen

Stadspas

De Stadspas is een kortingsregeling voor Amsterdammers met een laag inkomen en/of AOW. Houders van de Stadspas krijgen 10% korting op beeldende cursussen (alleen op het cursusblok) die overdag (lopend tussen 09.30 en 17.00 uur) worden gegeven. Vermeld op het inschrijfformulier het nummer van je Stadspas. De kortingsregeling is niet van toepassing op cursussen en opleidingen die vallen onder grafische vormgeving, de opleidingen MKstart en MKxtra, de weekendworkshops en de Zomerweken. Er wordt geen korting op korting verleend. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend.

Jongeren Cultuurfonds

Het Jongeren Cultuurfonds vergoedt een bedrag van maximaal € 450,00 voor een cursus bij MK24 voor kinderen van wie de ouders of verzorgers in het bezit zijn van een Stadspas. Aanmelden kan via de website onder vermelding van het Jongeren Cultuurfonds. De Cursusadministratie zal contact opnemen om de inschrijving compleet te maken.


D. Bevestiging cursus

Uiterlijk een week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je per mail een bevestigingsbrief met daarbij het lesrooster.


E. Annulering en wijzigingen

Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren of de cursus te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een cursus worden geannuleerd, dan wordt bekeken – in overleg met jou – of je een andere cursus kunt volgen. Indien bij annulering van een cursus geen vervangende cursus kan worden aangeboden, dan wordt het cursusgeld aan je teruggestort. Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld. Van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.


F. Annulering door cursist

Annulering is gratis tot 8 dagen voor aanvang van een cursus. Daarna worden er kosten in rekening gebracht volgens onderstaande regels:

Bij een weekendworkshop of zomerweek:

 1. Bij annulering tussen 8 dagen voor aanvang en de startdatum van de cursus wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 2. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Bij een 8 weekse cursus:

 1. bij annulering tussen 8 dagen voor aanvang van de cursus en de eerste les wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 2. bij annulering na de eerste les wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Bij een cursus (of opleiding) van 9 weken of meer:

 1. Bij annulering tussen 8 dagen voor aanvang en de startdatum van de cursus wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tussen de startdatum en de derde les wordt er 50% in rekening gebracht.
 3. Bij annulering na de derde lesdag wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

G. Aansprakelijkheid

MK24 is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is MK24 aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens cursussen en andere activiteiten.


H. Privacy gegevens

MK24 werkt met het privacyreglement van de kunstconnectie. De cursistengegevens worden alleen door MK24 gebruikt.


I. Akkoordverklaring

Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.

Amsterdam, maart 2023