Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Gerben Ligtelijn

Gerben Ligtelijn

Gerben Ligtelijn heeft zijn opleidingen gevolgd aan de lerarenopleiding VLVU in Amsterdam en de academie van Beeldende kunsten in Utrecht.
Naast zijn beroepspraktijk als beeldhouwer en schilder, werkt Gerben vanaf 1985 als eerstegraads docent Kunstonderwijs.
De laatste drie jaren werkte Gerben als docent design en kleur geschiedenis bij NIA ( Academie voor interieur professionals ) en als docent Filmgeschiedenis bij EYE.

Hij heeft o.a. les gegeven aan de SKE ( opleidingen voor de creatieve sector ),de Volksuniversiteit en in negen Musea in Amsterdam.
De laatste jaren begeleidt hij bij MK24 leerlingen van de MKXtra opleiding.

On 05, aug 2016 | No Comments | In | Door , en

MKXtra Academie 2

MKXtra 2 is het tweede jaar van de opleiding Beeldende Kunst van MK24. Net als in het Xtra 1 wordt er in Xtra 2 gewerkt met lesblokken. Binnen Xtra 2 staan inhoud, verdieping en het zoeken naar eigen beeldtaal centraal. Wat drijft je en waar zou je werk over kunnen gaan, welke vorm (dicht bij jou) past daarbij. Ook wordt er gekeken hoe je je werk ziet in de context van het heden, andere (amateur of professionele) kunst, de maatschappij en het huidige tijdsgewricht. En wordt er aandacht geschonken aan het hoe-en-waarom van het met je werk naar buiten treden. Daarnaast wordt er gewerkt naar een meer zelfstandige werkhouding en nemen huiswerk en opdrachten stapsgewijs af. Er wordt van je verwacht dat je dan steeds meer met je eigen werk(proces) bezig bent. De lessen verlopen meestal van een (inleidend)gesprek, naar een kleine opdracht (persoonlijk of groeps) en daarna een reflectief gesprek.

Lessen zijn om de week.

Meer… >

On 12, sep 2014 | No Comments | In | Door

Schilderen huiswerkjaarcursus

Het lijkt zo eenvoudig die paar simpele kleurvlakken op een doek van Matisse. Welke techniek steekt daarachter? Waar haalde Rembrandt zijn geheimzinnig licht vandaan? Wat is (technisch) het verschil met een Vermeer? En waarom is Karel Appel geen charlatan? Bestaat er mooie kitsch? Wat betekent abstract? Hoe werk ik van figuratief naar non-figuratief? Wat is een proces? Wat is stijl?

Allemaal vraagtekens. Schilderen is onderzoek doen. Hoe vertalen we wat ons beweegt naar vorm, lijn, kleur, beweging, donker/licht; een beeldende compositie.

Meer… >