Inschrijvingsvoorwaarden MKstart

A. Aanvullende inschrijvingsvoorwaarden

Voor MKstart gelden de algemene inschrijvingsvoorwaarden van Stichting MK24 en onderstaande aanvullende inschrijvingsvoorwaarden:


B. Toelatingsprocedure

Om aan de opleiding van MKstart te kunnen deelnemen geldt een toelatingsprocedure. Het toelatingsgesprek vindt plaats met één of meerdere docenten. Het is de bedoeling dat je kort iets vertelt over jouw motivatie om deze opleiding te gaan doen. Heb je al eigen werk? Dan vragen wij je een selectie mee te nemen naar het gesprek. Jouw motivatie om deze opleiding te gaan volgen en jouw beeldende creatieve aanleg bepalen of je wordt toegelaten tot de opleiding.


C. Toelating

Uiterlijk binnen 14 dagen na het toelatingsgesprek ontvang je schriftelijk bericht van ons. Indien je bent toegelaten ontvang je een toelatingsbrief waarin je wordt verzocht je in te schrijven voor de opleiding. Bij de toelatingsbrief zit een inschrijfformulier en een retourenvelop. Het ingevulde en ondertekende formulier (voorzien van een pasfoto) ontvangen wij dan graag van jou. Zodra wij je inschrijfformulier alsmede het (eerste gedeelte van het) cursusgeld ontvangen hebben, ben je officieel ingeschreven in de opleiding. Je ontvangt dan van ons zo spoedig mogelijk alle informatie die je nodig hebt om aan de opleiding te kunnen beginnen.


D. Betaling opleidingskosten

De opleidingskosten kun je voldoen door:

  1. Het volledige bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer onder vermelding van je naam en de opleiding.
  2. Het afgeven van een eenmalige machtiging aan Stichting MK24 om het verschuldigde bedrag van je rekening af te schrijven.
  3. Het afgeven van een eenmalige machtiging aan Stichting MK24 om het verschuldigde bedrag (dat resteert na betaling van het bedrag bij inschrijving) in termijnen van je rekening af te schrijven.

Omdat het maximum aantal studenten per klas 15 is, kan de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en de bijbehorende betaling (het volledige bedrag of de eerste aanbetaling) bepalend zijn voor de definitieve toelating tot de opleiding.


E. Akkoordverklaring

Door aanmelding voor de toelatingsprocedure van MKstart verklaar je akkoord te gaan met de algemene inschrijvingsvoorwaarden MK24 en met de aanvullende inschrijvingsvoorwaarden voor MKstart.

Amsterdam, mei 2018