Lockdown blues

Terug naar: A Drawing a Day

Lockdown blues - Frits Boer

De coronacrisis werpt een ander licht op de verhouding mens-dier…..

Frits Boer
Basis technieken tekenen/schilderen Jan Baas / daarvoor Illustratie Lies Kindt