Nomadisch denken en de kracht van beperkingen

Op maandag 20 januari wordt door Ulric Roldanus de lezing “Waar ook ter wereld van een werklocatie mijn eigen studio maken” gegeven.

Iedereen is bekend met het avontuur en de ontdekkingen die reizen en vakanties kunnen brengen. Met zekere regelmaat laat Ulric Roldanus zich uitdagen om beelden te creëren buiten de vertrouwde context en het comfort van zijn eigen atelier.

Zijn deelname aan diverse Artist-in-residency programma’s in Afrika en Oost-Eurpoa hebben hem naast waardevolle ontmoetingen met collega’s nieuwe beeldende wegen in laten slaan.

Het veelvuldig ontbreken van gewenste materialen, van budgetten voor tentoonstellingen en de onbekendheden van een andere omgeving, brachten hem tot experimenten en onverwachte beeldende uitingen.

In zijn lezing wil hij ingaan op de kracht van deze beperkingen, die bij hem uiteindelijk uitgroeiden tot een visie op Nomadisch denken.

ma 20-01-2014 aanvangstijd 20:15 door Ulric Roldanus. Schrijf je hier in