Ophaalservice

De cursus waarvoor je interesse hebt:


Op van

Gebruik maken van de ophaalservice?

Voor kinderen van de Boekmanschool, de Pinksterbloem en de ASVO is er een aanvullende service om tegen een kleine vergoeding de kinderen op te halen vanuit school.
Jammer genoeg is het niet mogelijk uw kind op te halen van een andere school.

Ophalen vanuit school:
€ 3,00 per keer – € 114 totaal (38 lessen) of € 66 totaal (22 lessen) of € 48 totaal (16 lessen)