Cursus: Experiment in de donkere kamer

Meer informatie over de optie: 4 lessen vanaf DONDERDAG  23-05-2024

Cursuscode: F0323E
Docent: Barry van Weldam
Aantal lessen: 4
Lesdag: donderdag
Tijd:19:00 - 22:00
Prijs: € 125,00 incl. BTW
Periode: 23-05-2024 t/m 13-06-2024

Meer informatie over de optie: 6 lessen vanaf DONDERDAG  10-10-2024

Cursuscode: F0624A
Docent: Barry van Weldam
Aantal lessen: 6
Lesdag: donderdag
Tijd:19:00 - 22:00
Prijs: € 191,25 incl. BTW
Periode: 10-10-2024 t/m 21-11-2024

Meer informatie over de optie: 6 lessen vanaf DONDERDAG  27-02-2025

Cursuscode: F0624B
Docent: Barry van Weldam
Aantal lessen: 6
Lesdag: donderdag
Tijd:19:00 - 22:00
Prijs: € 191,25 incl. BTW
Periode: 27-02-2025 t/m 03-04-2025

Meer informatie over de optie: 6 lessen vanaf DONDERDAG  15-05-2025

Cursuscode: F0624C
Docent: Barry van Weldam
Aantal lessen: 6
Lesdag: donderdag
Tijd:19:00 - 22:00
Prijs: € 191,25 incl. BTW
Periode: 15-05-2025 t/m 03-07-2025

Embrace the process

In deze workshop van 4 sessies staat het experiment in de donkere kamer centraal. We kijken wat er gebeurt in de donkere kamer wanneer we buiten de gebaande paden treden en laten ons verrassen door verschillende technieken met chemie en licht.

Dit is dus geen cursus waar je een foto op een klassieke manier leert afdrukken. Elke les begint met een uitleg van een bepaalde techniek en het bekijken van werk van bekende fotografen die met deze technieken geëxperimenteerd hebben. Natuurlijk kijken we ook naar het werk van elkaar.

Please note: This class is taught in Dutch, but the instructor will translate into English if it’s requested.

Wat heb je nodig voor de cursus Experiment in de donkere kamer?

Lichtgevoelig papier (fotopapier dat over de datum is kan ook nog goed werken). Een mobiele telefoon met opgeslagen foto’s. Verder zijn nieuwsgierigheid en zin om te experimenteren van belang.

Cursusopbouw

De cursus Experiment in de donkere kamer bestaat uit 4 sessies.

Sessie 1 Photograms
Experimenteer met vormen en dichtheid om een verrassend en interessant beeld te maken.

Sessie 2 Chemigrams
We gaan aan de gang met chemie uit de donkere kamer op een niet-traditionele manier en laten ons verrassen door de effecten.

Sessie 3 Mobigrams
Maak analoge prints met een mobiele telefoon. Foto’s opgeslagen op een mobiele telefoon worden geprint door middel van een analoog proces.

Sessie 4 Combinatie van de 3 technieken
In deze sessie worden de technieken die in de andere sessies zijn geleerd toegepast en gecombineerd.

Locatie

Mauritskade 24, Amsterdam

Embrace the process

This 4-session workshop focuses on experimentation in the darkroom. We will look at what happens in the darkroom when we go off the beaten path and let the different techniques we’ll use, with chemistry and light, surprise us.

This is not a course in which you’ll learn to print a photograph in a traditional way. Each class begins with an explanation of a particular technique and with looking at work by well-known photographers who have experimented with these techniques. Of course, we will also look at each other’s work.

Please note: This class is taught in Dutch, but the instructor will translate into English if it’s requested.

What do you need for the course Experimenting in the Darkroom?

Light-sensitive paper (photo paper that is past its expiration date can still work as well). A cell phone with stored photos. Curiosity and a desire to experiment are also important.

Course structure

Session 1 Photograms
Experiment with shapes and density to create surprising and interesting visuals.

Session 2 Chemigrams
We will work with darkroom chemistry in nontradional ways and let the effects surprise us.

Session 3 Mobigrams
Make analog prints with a cell phone and/or digital camera. Pictures taken with a digital camera will be used in an analog process to print an image.

Session 4 Combination of the 3 techniques
This session applies and combines the techniques learned in the previous 3 sessions.

Location

Mauritskade 24, Amsterdam