Cursus keramiek: Tunnels en bruggen

Meer informatie over de optie: WOENSDAG: 09:30 - 12:30

Cursuscode: K0624
Docent: Su Melo
Aantal lessen: 8 / blok
Prijs vanaf: € 255,00 incl. BTW
Materiaalkosten: € 42 / blok
Startdata: 04-09-2024, 06-11-2024, 15-01-2025, 19-03-2025, 21-05-2025,

Na het succes van de zomerworkshop, is Tunnels en bruggen vanaf september een nieuwe cursus van 8 lessen bij MK24.

In deze cursus kun je kiezen waar je aan wilt werken en je wordt aangemoedigd om tunnels en bruggen in je uiteindelijke ontwerp te verwerken. De werken kunnen gebruikskeramiek zijn, zoals tafelgerei, water-/wijnkannen of vazen, maar ook sculpturen. Als je wilt, kun je ook begeleid worden met leuke en creatieve opdrachten.

Wat leer je in de cursus  Tunnels en bruggen

In deze cursus leer en verfijn je de “rollen”-constructietechniek. Dit is een handmodelleertechniek waarmee je holle structuren kunt bouwen met klei.

Nadat de vormen klaar zijn leer je ook hoe je engobes en glazuren kunt gebruiken om kleur toe te voegen en ze waterbestendig te maken.

Is de cursus Tunnels en bruggen voor jou?

Door mijn uitgebreide ervaring met het lesgeven in deze techniek kan ik je persoonlijk begeleiden, je vaardigheden verbeteren als je al ervaring hebt en je ondersteunen als beginner. Geen zorgen! Deze cursus is ook geschikt voor jou als je nog geen ervaring hebt met het werken met klei.

Voor veel mensen was deze cursus een ontdekking, een nieuw perspectief, een nieuwe bron van inspiratie die hun creatieve werk verfrist en verbetert.

Wat heb je nodig voor de cursus Tunnels en bruggen?

Het keramieklokaal is een goed ingerichte ruimte met professioneel gereedschap en een keramiekoven. Verschillende soorten klei, pigment en glazuur staan voor je klaar tijdens de cursus.

Cursusopbouw 

De cursus Tunnels en bruggen bestaat uit vijf blokken van 8 lessen, een les duurt drie uur. Elk blok is afzonderlijk te volgen of samen als een jaarcursus.

Het A en E blok van deze cursus wordt gegeven door Su Melo, blokken B, C en D door Roxanne van Beek.

Belangrijk punt: Su Melo is bezig Nederlands te leren, de lessen zullen mogelijk voornamelijk in het Engels zijn.

After the success of the summer workshop, starting in September MK24 is offering Tunnels and bridges as a new eight-class course.

In this course you can choose what you want to work on and you will be encouraged to incorporate tunnels and bridges into your final design. The works can be utilitarian pieces (tableware), such as water/wine jugs or vases, as well as sculptures. If you wish, you can also be guided with fun and creative assignments.

What will you learn in the ceramics course Tunnels and bridges

In this course you will learn and refine the “coil” construction technique. This is a hand modelling technique that allows you to build hollow structures with clay.

After the forms are finished you will also learn how to use engobes and glazes to add color and make them water proof.

Is the course Tunnels and bridges for you?

My extensive experience teaching this technique allows me to guide you personally, improving your skills if you already have experience and supporting you as a beginner. No worries ! This course is suitable for you even if you have no experience working with clay before.

For many people this course was a discovery, a new perspective, a new source of inspiration that refreshed and improved their creative work.

What do you need for the course Tunnels and bridges

The ceramics room is a well-appointed space with professional tools and kiln (ceramics oven). Different types of clay, pigment and glaze are available for you during the course.

Course structure

The course Tunnels and bridges consists of five blocks of 8 lessons, a lesson lasts three hours. Each block can be followed separately or together as a year-long course.

Important point: Su is learning Dutch; the lessons may be mainly in English.