Cursus: Keramiek op vrijdagmiddag

Meer informatie over de optie: VRIJDAG: 13:30 - 16:30

Cursuscode: K0924
Docent: Nicoline Vink
Aantal lessen: 8 / blok
Prijs vanaf: € 255,00 incl. BTW
Materiaalkosten: € 20 / blok
Startdata: 06-09-2024, 08-11-2024, 17-01-2025, 21-03-2025, 30-05-2025,

Een heerlijk creatieve start van het weekend! Een keramiekcursus voor iedereen, zowel beginners als gevorderden. In deze cursus werk je met klei in verschillende technieken. Je kunt zelf kiezen waaraan je wilt werken: gebruikskeramiek zoals serviesgoed, lichtobjecten, of juist sculpturale vormen. De docent begeleidt je desgewenst met opdrachten, zodat je de techniek(en) goed in de vingers krijgt.

We besteden aandacht aan verschillende kleisoorten en opbouwtechnieken, en ondersteunen je met de vormgeving. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden om af te werken met kleur en decoratietechnieken. Uiteindelijk neem je je gebakken werkstukken mee naar huis waar je er nog lang van kunt genieten.

Wat leer je in de cursus Keramiek op vrijdagmiddag?

Tijdens de cursus Keramiek op vrijdagmiddag leer je verschillende vorm- en decoratietechnieken met klei. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau en de begeleiding is voornamelijk individueel.

Is de cursus Keramiek op vrijdagmiddag iets voor jou?

Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Wat heb je nodig voor de cursus Keramiek op vrijdagmiddag?

Het keramieklokaal is een goed ingerichte ruimte met professionele gereedschappen en ovens. Verschillende soorten klei, pigment en glazuur zijn aanwezig en te gebruiken tijdens de cursus. Voor het gebruik van de verschillende materialen en gereedschappen tijdens de cursus vragen we een bijdrage per blok.

Cursusopbouw

De cursus: Keramiek op vrijdagmiddag bestaat uit vijf blokken van 8 lessen, een les duurt drie uur. Elk blok is afzonderlijk te volgen of samen als een jaarcursus.

A wonderfully creative start to the weekend! This is a ceramics course for everyone, both beginners and advanced. In this course you work with clay using different techniques. You can choose what you want to work on: utilitarian ceramics such as vases and bowls, light objects, or sculptural shapes. If desired, the teacher will guide you with fun and creative assignments.

The teachers will show you the different types of clay and construction techniques, and will support you with the design. Then there are various options for finishing (with color) and decoration techniques. Eventually you will take your fired pieces home where you can enjoy them for a long time to come.

What will you learn in the course: Ceramics on Friday afternoon?

During the course: Ceramics on Friday afternoon, you will learn various construction and decoration ceramics techniques. Everyone works at their own level and guidance is mainly individual.

Is the course: Ceramics on Friday afternoon something for you?

This course is suitable for both beginners and advanced students.

What do you need for the course: Ceramics on Friday afternoon?

The ceramics room is a well-appointed space with professional tools and kilns (ceramics ovens). Different types of clay, pigment and glaze are available for you during the course. We charge a fee per block for using the various materials and tools during the course.