Zomerweek: Tussen observatie en verbeelding

Meer informatie over de optie: 5 lessen vanaf MA T/M VR  19-08-2024

Cursuscode: Z1123V
Docent: Kirsty Buchanan
Aantal lessen: 5
Lesdag: ma t/m vr
Tijd:10:00 - 16:00
Prijs: € 375,00 incl. BTW
Periode: 19-08-2024 t/m 23-08-2024

Het doel van deze cursus is om de relatie tussen verbeelding en observatie te onderzoeken bij het maken van kunstwerken, om vaardigheden te ontwikkelen voor het overbrengen van observatietekeningen naar definitieve werkstukken door middel van verschillende technieken en oefeningen. Uiteindelijk creëer je je eigen verzameling voorbereidende tekeningen die je later met vertrouwen zult gebruiken. We zullen zowel vanuit real-life observatie met een model als vanuit onze verbeelding werken.

De Zomerweek: Tussen observatie en verbeelding bestaat uit vier elementen:

  • Tekenen vanuit observatie. Met een model, de omgeving en stilstaande objecten
  • Tekenen vanuit een bewegend beeld
  • Kijken naar hoe andere kunstenaars werkten met zowel observatie als verbeelding, zoals Pierre Bonnard, Charlotte Salomon en Van Gogh
  • Onze fantasie gebruiken om composities samen te brengen

Gedurende de week wordt aan de leerlingen gevraagd om een werkend schetsboek bij te houden tijdens de lessen en buiten de lessen om. Dit is om reflectie te stimuleren en de toepassingen van een schetsboek te ontdekken voor het opbouwen van een verzameling afbeeldingen en ideeën waar ze op een later tijdstip mee verder kunnen werken

We zullen een variatie aan materialen onderzoeken, waaronder krijtpastels, oliepastels, inkten en acrylverf, en ontdekken wat het beste werkt voor u als individu.

The aim of this course is to explore the relationship between imagination and observation when creating artworks, to develop skills of transferring observational drawings to final pieces of work through various techniques and exercises. Eventually creating your own collection of preparatory drawings that you will feel confident to use later. We will work both from real life observation with a model and from our imagination.

There are four elements to the course:

  • Drawing from observation: with a model, the environment and still objects
  • Drawing from a moving image
  • Looking at how other artists worked with both observation and imagination such as Pierre Bonnard, Charlotte Salomon and Van Gogh
  • Using our imagination to bring together compositions

Throughout the week students will be asked to keep a working sketch book alongside the lessons and for reflection outside of lessons, and discover the uses of a sketchbook to build up a collection of images and ideas to work on at a later time.

We will explore a variation of materials including chalk pastels, oil pastels, inks and acrylic paint and finding what works best for you as an individual.