Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Cornelie Bartlema

Cornelie Bartlema

Kunstvakopleiding: Rietveld Academie, afdeling tekenen en schilderen
Docentopleiding: Pedagogisch / didactische bijscholing voor beeldende kunstenaars  Rietveld Academie.
Sinds 1986 verbonden aan SKVA, daarna MK24; o.a. werkzaam als docent bij Stichting De Opstap. Werkervaring met kinderen: o.a. van 2007 tot 2010.

Na haar studie aan de Rietveld Academie heeft Cornelie Bartlema zich aan MK24 verbonden. Vanuit haar praktijk als zelfstandig kunstenaar – gespecialiseerd in de schildertechniek – verzorgt ze cursussen en workshops voor diverse groepen.

Cornelie Bartlema was van 2007 tot 2009 medewerker van het Schoolbuurtwerk* in Amsterdam Westerpark en heeft diverse projecten georganiseerd en uitgevoerd voor de basisscholen van het stadsdeel. Ook heeft ze als projectleider cursussen georganiseerd voor de naschoolse opvang. Behalve haar activiteiten voor MK24 werkt ze bij Stichting De Opstap. De Opstap is een jaarcursus voor mensen met een GGZ-achtergrond.
* Schoolbuurtwerk: Projecten waarin kinderen in de basisschoolleeftijd bij allerlei bedrijven in hun wijk op bezoek gaan en daaraan aansluitend een lesprogramma volgen.

On 22, jul 2015 | No Comments | In | Door , en

Portret en model, tekenen en schilderen

Portret: het verlangen een gelijkend portret te maken is bij veel cursisten groot. Er zijn echter meer zaken van belang, zoals compositie, kleurgebruik en keuze van materiaal. We gaan ook uitgebreid in op de verschillende manieren die je hebt om naar de waarneming te schilderen of tekenen. Wil je een dynamisch portret of een statisch portret dan zal de aanpak verschillen; losse lijnen en vlotte penseelstreken of juist niet.

Model: Materialen en technieken worden afwisselend gebruikt. Er wordt op anatomie gelet maar ook op het speciale van ieder model waardoor je richting “portret” gaat. En natuurlijk is het uitgangspunt altijd “kijken “. 
In vrijwel alle lessen zal een model aanwezig zijn. Korte en lange standen zullen worden afgewisseld.
Meer… >

On 10, jul 2015 | No Comments | In | Door

Vrij atelier

Een cursus voor vrijbuiters die al geruime tijd bezig zijn met ‘het vak’. Die hun mogelijkheden verder willen onderzoeken en een persoonlijke beeldtaal willen (door-) ontwikkelen. Zelfstandig werken en individuele begeleiding staan centraal. MK24 biedt hiervoor alle ruimte.
Meer… >

On 26, aug 2013 | No Comments | In | Door , en

Portrait and model drawing and painting

During this course, practice is key. Everybody works at their own level with their own choice of materials for each assignment.

Meer… >

On 26, aug 2013 | No Comments | In | Door

Open workshop

inloopAtelier160x160A course for pioneers who have already been busy ‘in the field’ for a while. Those who want to explore their capabilities further and (further) develop a personal style. Working independently and individual guidance are key. Meer… >