Keramiek onderzoeken: Vorm en functie

Meer informatie over de optie: DONDERDAG: 19:00 - 22:00

Cursuscode: K0724
Docent: Hildrun Dreyer
Aantal lessen: 8 / blok
Prijs vanaf: € 255,00 incl. BTW
Materiaalkosten: € 20 / blok
Startdata: 05-09-2024, 07-11-2024, 16-01-2025, 20-03-2025, 15-05-2025,

Dompel jezelf onder in de kunst van keramiek met Hildrun (hen/hun) in deze uitgebreide cursus die is ontworpen voor zowel beginners als gevorderden. Of je nu nieuw bent met klei of je vaardigheden wilt verfijnen, deze cursus biedt een inclusieve en ondersteunende omgeving waar creativiteit gedijt. Oefen verschillende handvormtechnieken onder begeleiding van een professionele keramist met een passie voor vakmanschap.

Wat leer je in de cursus Keramiek onderzoeken: Vorm en functie?

In deze cursus verken je een verscheidenheid aan keramische technieken, waarmee je klei kunt vormen tot functionele en artistieke stukken. Van het maken van schalen, theeserviezen en plantenbakken tot het experimenteren met plastische vormen, je zult meerdere vaardigheden ontwikkelen die geduld, speelsheid en de moed om fouten te maken stimuleren. Hildrun biedt individuele begeleiding, gedetailleerde uitleg en ondersteuning op maat, zodat je op je eigen tempo vooruitgang kunt boeken.

Is de cursus Keramiek onderzoeken: Vorm en functie iets voor jou?

Deze cursus is perfect voor iedereen die geïnteresseerd is in keramiek, of je nu een complete beginner bent of al ervaring hebt. Hildruns manier van lesgeven is gericht op het stimuleren van een leeromgeving waarin gevorderden beginners inspireren en beginners nieuwe perspectieven brengen. Je zult genieten van de kleine successen en het gemeenschapsgevoel dat groeit na weken van doelbewust oefenen.

Please note: this class will be taught in English

Wat heb je nodig voor de cursus Keramiek onderzoeken: Vorm en functie?

Onze goed ingerichte keramiekstudio is uitgerust met professionele gereedschappen en ovens en biedt een verscheidenheid aan klei, pigmenten en glazuren die je kunt gebruiken. Je hoeft alleen je creativiteit en leergierigheid mee te brengen. Materialen en gereedschappen zijn beschikbaar tegen een kleine vergoeding per sessie.

Cursusopbouw

De cursus Keramiek onderzoeken: Vorm en functie is opgebouwd uit blokken van 8 lessen, waarbij elke les drie uur duurt. Je kunt je inschrijven voor een enkel blok, of meerdere blokken volgen om een jaar lang te leren. Elke sessie biedt voldoende tijd voor individuele oefening en persoonlijke feedback.

Immerse yourself in the art of ceramics with Hildrun (they/them) in this comprehensive course designed for both beginners and advanced learners. Whether you’re new to clay or seeking to refine your skills, this class offers an inclusive and supportive environment where creativity thrives. Engage in the hands-on practice of different hand-building techniques, guided by a professional ceramist passionate about slow craftsmanship.

What will you learn in Exploring Ceramics: Form and Function?

In this course you will explore a variety of ceramic techniques, allowing you to shape clay into functional and artistic pieces. From creating dishes, tea ware and planters to experimenting with sculptural forms, you will develop multiple skills that encourage patience, playfulness, and the courage to embrace mistakes. Hildrun will provide individual guidance, detailed explanations, and support tailored to your unique needs, ensuring that you can progress at your own pace.

Is the course Exploring Ceramics: Form and Function for you?

This course is perfect for anyone interested in ceramics, whether you’re a complete beginner or have previous experience. Hildrun’s teaching style focuses on fostering a collaborative learning environment where advanced students inspire beginners, and beginners bring fresh perspectives. You’ll enjoy the small successes and the sense of community that grows over weeks of intentional practice.

What do you need for Exploring Ceramics: Form and Function?

Our well-appointed ceramics studio is equipped with professional tools and kilns, offering a variety of clay, pigments, and glazes for your use. You only need to bring your creativity and a willingness to learn. Materials and tools are available for a small fee per session.

Course Structure

The Exploring Ceramics: Form and Function course is structured in blocks of 8 lessons, with each lesson lasting three hours. You can enroll in a single block or join us for multiple blocks to build a year-long learning journey. Each session will provide ample time for individual practice, personalized feedback, and community building.