MKXtra Academie 1

Meer informatie over de optie: 22 lessen vanaf ZATERDAG  14-09-2024

Cursuscode: O0124V
Docent: Diverse Docenten
Aantal lessen: 22
Lesdag: zaterdag
Tijd:10:00 - 16:00
Prijs: € 1.565,00 incl. BTW
Periode: 14-09-2024 t/m 21-06-2025

MKXtra 1 is het eerste jaar van de opleiding Beeldende Kunst. Je werkt met het platte vlak (2 dimensionaal) en ruimtelijk werk (3 dimensionaal). Je ontwikkelt een breed en grondig inzicht in de vele aspecten van het beeldend werken. MKXtra de opleiding Beeldende Kunst van MK24 waarin je leert je eigen creativiteit te onderzoeken en te ontwikkelen. De opdrachten beginnen vanuit de waarneming en eindigen met een eigen verwerking. De deelnemer houdt tijdens de hele cursus een ‘beeld-ideeën-dagboek’ bij, met verslagen, foto’s, tekeningen en ontwerpen.

Lessen zijn om de week.

Opzet

Beeldend werken is een complex gebeuren. Om deze complexiteit overzichtelijk te behandelen is het jaar opgebouwd uit lesblokken:

  1. beeldelementen,
  2. materiaalonderzoek,
  3. afbeelden,
  4. uitbeelden,
  5. vorm en inhoud,
  6. zelfstandig werken en presenteren.

De opdrachten binnen de lesblokken vragen van de deelnemer veel onderzoek en een eigen verwerking. Op een procesmatige manier doorloop je de verschillende stadia van denken en doen met een opklimmende moeilijkheidsgraad. Zo wordt richting gegeven aan experimenteren, het verkennen van eigen grenzen en het ontwikkelen van zelfstandig werken. Het accent ligt dus niet alleen op technische vaardigheden. Afhankelijk van het onderwerp worden er een of meerdere opdrachten op een dag gegeven. Regelmatig wordt er ‘huiswerk’ gegeven, verder houdt je een werkboek bij met verslagen, aantekeningen, fotoís, tekeningen enz. die te maken hebben met de behandelde onderwerpen.
Eindtermen: Het op gang brengen van een brede ontwikkeling in het creatieve doen en denken van de deelnemers. Door het verwerven van inzicht en aardigheid wordt de kwaliteit van het beeldend werken in al haar aspecten verhoogd.

In het eerste jaar van MKXtra nodigen we diverse gastdocenten uit waaronder Stan Klamer, Nosrat Mansouri en Mieke Marx

Blok 1: beeldelementen

Behalve uit materie bestaat een beeldend werk uit beeldelementen die mede bepalen hoe het eruit ziet (de ‘formele aspecten’). In dit blok wordt een aantal van de meest voor de hand liggende beeldelementen behandeld, zoals punt, lijn, vlak, kleur, ruimte, massa en vorm. De opdrachten zijn gericht op het onderzoeken van en leren omgaan met deze elementen. Dit proces wordt ondersteund door het bestuderen van kunstenaars die onderzoek gedaan hebben naar deze formele aspecten.

Blok 2: materiaalonderzoek

Behalve de traditionele materialen (potlood, verf, klei enz.)met hun bijbehorende toepassingen zijn er veel andere materialen met eigen specifieke mogelijkheden. In dit lesblok worden de z.g. ‘regels’ va het materiaal doorbroken. Er wordt onderzocht hoe de keuze van het materiaal, de combinatie van materiaal of een bijzondere behandeling van het materiaal het karakter van een werkstuk kan beïnvloeden. Dit vrijere materiaalgebruik stimuleert een zelfstandige onderzoekende houding.

Blok 3: afbeelden

In dit blok wordt naar de werkelijkheid gewerkt, o.a. de mens, een stilleven, een landschap. Met gebruik van o.a. de beeldelementen en beeldmateriaal wordt een poging gedaan om iets wat waarneembaar is de reproduceren. Hierbij streven wij naar grote precisie in de weergave van de details.

Blok 4: uitbeelden

Hoe start je het proces van het uitbeelden? Waar kijk je naar, hoe ga je te werk? De tekening of het beeld moet een bepaalde zeggingskracht en uitstraling hebben, maar vertegenwoordigt geen elders bestaande realiteit meer: het presenteert iets geheel nieuws. Door het ontwikkelen van een abstracte en persoonlijke kijk op de werkelijkheid leert de deelnemer deze niet meer te beschouwen als een dictaat. Er worden dia’s en voorbeelden van kunstwerken getoond waarin de uitbeelding centraal staat.

Blok 5: vorm en inhoud

Overal om ons heen zijn vormen waaraan we, als het ware het een afspraak, een bepaalde inhoud of betekenis toekennen. In dit blok leert de deelnemer door middel van zijn of haar eigen beeldtaal een persoonlijke betekenis te geven aan deze vormen. Dit kan bewust als uitgangspunt worden gehanteerd tijdens het beeldende proces. Het gaat dus over persoonlijke beeldtaal en eigenheid. In dit blok werken de deelnemers vanuit een zelfgekozen uitgangspunt met zelfgekozen materiaal.

Blok 6: zelfstandig werken en presentatie

Zelfstandig werken en vooral reflecteren op wat je maakt of waar je over denkt staat in dit blok centraal. Het begrip ‘kunst’ en dan vooral hedendaags vanuit verscheidene invalshoeken grondig belicht. Lezingen en discussies zullen hiertoe bijdragen, het vergroot je inzicht en de verwondering! Diverse gastkunstenaars zullen vanuit hun eigen discipline de deelnemers uitdagen. Zij maken je bewust van je inspiratiebronnen, leren je woorden vinden voor datgene wat je inspireert of waar je over wilt communiceren. Je maakt voor de presentatie een beeldend plan (al dan niet in samenwerking met een van de docenten) waarin het doorgemaakte proces van je werk de rode draad vormt.

Docenten

Wilma Caris, Piet Reekers, Gerben Ligtelijn en gastdocenten.

Jaaropbouw

Het jaar bestaat uit 20 zaterdagen van ieder 6 uur. Lessen zijn om de week. Download hier het jaarrooster 2023/2024 downloaden.