MKXtra Academie 2

Meer informatie over de optie: 20 lessen vanaf ZATERDAG  14-09-2024

Cursuscode: O0224V
Docent: Diverse Docenten
Aantal lessen: 20
Lesdag: zaterdag
Tijd:10:00 - 16:00
Prijs: € 1.425,00 incl. BTW
Periode: 14-09-2024 t/m 21-06-2025

MKXtra 2 is het tweede jaar van de opleiding Beeldende Kunst van MK24. In de eerste helft van dit jaar wordt er nog met opdrachten gewerkt die zoveel mogelijk aansluitend op ieders behoefte tot ontdekken. Hierna bepaalt ieder voor zichzelf zoveel mogelijk zijn of haar rode draad.

Binnen Xtra 2 staan inhoud, verdieping en zoeken naar eigen beeldtaal centraal. Regelmatig wordt er met elkaar en de docenten gekeken hoe jij je werk ziet in de context van het heden, verleden en de hedendaagse kunstwereld. Het wat, waarom en hoe zijn steeds weer terugkomende begrippen om dat wat je maakt te bekijken.

In dit jaar wordt meer en meer een zelfstandige werkhouding van je verwacht waarin je merkt dat het proces en het onderzoek je in vele hoeken van de creativiteit zullen brengen. Het is een jaar waarin heel veel gebeurt. De vaste docenten geven je de nodige ondersteuning en blijven je uitdagen in wat je maakt. Verschillende gastdocenten kunnen pittige discussies oproepen.

Lessen zijn om de week.

Een aantal kernwoorden:

 • Verdergaande ontwikkeling van een proces in het zoeken naar een eigen beeldtaal.
 • Kunstbeschouwend analyseren en presenteren van huiswerkopdrachten.
 • Bewust worden van inspiratie bronnen en het inzetten van diverse technieken die nodig zijn voor je beeld. Reflecteren op eigen werk en dat van de andere deelnemers.
 • Bij alles staat een zelfstandige werkhouding centraal!
 • De docenten stimuleren je in deze zoektocht door middel van open prikkelende opdrachten.

Voor iedereen geldt dat wie naar Xtra 2 wil gaan er een kort motivatiegesprek plaats zal vinden met 2 docenten.

Voor vragen kun je mij mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
Wilma Caris
mede namens het Xtra team
coӧrdinator Xtra
06 29023824

Meer info over MKXtra 2 en hoe het jaar in elkaar zit

Procesboek Een procesboek maakt inzichtelijk hoe je je ontwikkelt en waar de dingen vandaan komen. Gedurende Xtra 2 en 3 houd je een procesboek bij waarin je verzamelt en associeert, krabbelt en gedachten noteert. Het speelt een centrale rol in je ontwikkeling.

Werkbespreking Behalve de blokken is er een belangrijke rol voor de terugkerende werkbesprekingen: Je neemt je werk mee en binnen de les wordt ernaar gekeken, worden de afwegingen beoordeeld en becommentarieerd en worden de vorderingen en resultaten besproken. En een goede oefening in kijken, benoemen, reflecteren en bewustwording. Een terugkerende vinger aan de pols

Werkhouding Een aantal lessen over de werkhouding: Hoe ga je aan het werk, wat is weerstand, hoe kom of blijf je aan de gang. Je krijgt trucjes en praktische tips.

Bronnen Voortkomend uit de werkhouding is er de vraag waar haal je je inspiratie vandaan? Wat is je bron van inspiratie? Welke rol spelen gevoelens precies voor je werk? Hoe vertaal je je private drijfveer tot iets universeels? Naar aanleiding van kleine opdrachten worden de mogelijkheden verkend en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt er een begin gemaakt een visuele verzameling aan te leggen (bronnenboek)

Werkweekend Een intensief weekend samen met Xtra3 op locatie. Samenwerken, improviseren, interactie met de locatie zijn daarbij belangrijke begrippen.

Theorie Om je plannen te kunnen bespreken en besprekingen in kranten en tijdschriften beter te kunnen begrijpen is kennis en vaardigheid in het kunstjargon gewenst. Binnen de andere lessen komen al veel begrippen voorbij. In het theorieblok staan we bij de begrippen stil. Je krijgt een schrijfopdracht, en inzicht in de rol van het modernisme in de kunst. En waarom is mooi en lelijk zo anders in de moderne kunst?

Excursieweekend Een intensief weekend samen met Xtra3 rondom een thema. Veel inspiratie van buitenaf door veel input, nieuwe tentoonstellingen en tentoonstellingsplekken en veel achtergrond eromheen.

Werken met theorie Het laatste blok is er om je te helpen een houding te vinden die past bij jou maar ook bij je groeiende bewustwording van de inhoud van de moderne kunst. Met gerichte opdrachten wordt gekeken hoe je de nieuw verworven kennis aan je werk kunt koppelen, het werk ermee kunt sturen en verdiepen.

Presentatie / eindevaluatie De laatste les van het jaar presenteren de studenten hun werk in gangen en hallen van MK24.

Een goede oefening voor het maken van keuzes, het zoeken van een balans.
Het je verhouden tot andermans werk, een andere omgeving enz.
Afsluitend wordt er in de eindevaluatie op het jaar teruggekeken.

Eindtermen:

 • Studenten beschikken over een uitgebreide basiskennis van (de ontwikkelingen van) de (moderne) hedendaagse kunst.
 • Studenten hebben geleerd hun werk en dat van anderen te beschouwen en bespreken en kunnen zich hierin duidelijk uitdrukken.
 • Er is inhoudelijke en ‘vaardige’ ontwikkeling in het werk c.q.proces zichtbaar.
 • Studenten hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen visie (door kunstbeschouwing en besprekingen van eigen en andermans werk). De docenten hebben hiervoor methoden en literatuur aangereikt.
 • Studenten weten waar hun inspiratiebronnen zich bevinden en (hoe die kunnen worden ontdekt en benut) en maken daar gebruik van.
 • Studenten zijn in staat aan te geven onder welke (persoonlijke en praktische) voorwaarden zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Studenten hebben hun werk gepresenteerd binnen MK24, en hebben daarbij een (eerste) ervaring opgedaan met de zin en betekenis van het tonen van werk en de bijkomende aspecten als organisatie, inrichting, presentatie en documentatie.

Jaaropbouw Het jaar bestaat uit 20 zaterdagen van ieder 6 uur. Lessen zijn om de week. Download hier het jaarrooster 2024/2025.

In het tweede jaar van MKXtra nodigen we de volgende gastdocenten uit: Helga Kos en Jan Theun van Rees en Mieke Marx.