MKXtra Academie3

Meer informatie over de optie: 14 lessen vanaf ZATERDAG  14-09-2019

Cursuscode:O0319V
Docent:Elaine Vis, Yarre Stooker
Aantal lessen:14
Lesdag:zaterdag
Tijd:10:00 - 16:00
Prijs: € 950,00 incl. BTW
Periode:14-09-2019 t/m 13-06-2020

In het derde jaar van de MKXtra Academie staat de individuele ontwikkeling van elke deelnemer centraal. De lessen zijn erop gericht de voortgang te bewaken, de ingeslagen weg te bestendigen en de inhoud verder te verdiepen.

Hoe verhoudt het werk zich tot de hedendaagse kunst, andere (amateur of professionele) kunst, de maatschappij en de huidige tijd? Is het belangrijk om naar buiten te treden of niet? Hoe ziet de hedendaagse kunstwereld eruit en hoe bouw je een netwerk op? In de lessen wordt hier op in gegaan, terwijl er thuis in hoge mate zelfstandig doorgewerkt wordt. In de loop van het jaar zijn er twee werkweekenden in een kunstenaarsinitiatief.
Als rode draad loopt door dit jaar een terugkerende intensieve werkbespreking gebaseerd op intervisie.

Het jaar wordt afgesloten met een door de deelnemers zelf georganiseerde  expositie op een externe locatie.

Download hier het jaarrooster.


Procesboek

Een procesboek maakt inzichtelijk hoe je je ontwikkelt en waar de dingen vandaan komen. Gedurende Xtra 2 en 3 houdt je een procesboek bij waarin je verzamelt en associeert, krabbelt en gedachten noteert. Het speelt een centrale rol in je ontwikkeling.

Werkbespreking

Een intensieve werkbespreking waarbij iedere deelnemer een half uur volledige aandacht krijgt. De hele groep is intensief betrokken bij het proces, dat gebaseerd is op intervisie-modellen. De maker van het werk hoeft zich niet te verdedigen, maar krijgt een schat aan feedback op zowel inhoud van het werk, materiaalgebruik en uitdrukkingsvorm.

Statement

Voor het eerst wordt er een persoonlijk statement geformuleerd over het eigen werk. Deze tekst groeit als het ware mee in de verdere ontwikkeling van het oeuvre, maar geeft ook houvast als kader waarbinnen de deelnemer ‘zoekt’. De tekst kan tevens dienen als introductie op het werk bij de tentoonstelling en in de documentatiemap.

Documentatiemap

Iedere deelnemer stelt een eigen documentatiemap samen. Over de keuzes wat erin op te nemen en wat niet, wordt uitgebreid gesproken. Er is ruime aandacht voor de visuele aspecten van het documenteren.

Werkweekend

Twee intensieve weekenden zijn de deelnemers samen met de begeleiders op een externe locatie. Zij krijgen daar de ruimte om te experimenteren met hun werk in lege zalen of in het landschap.

Waarom/hoe treed ik naar buiten

Waarom zou je je werk laten zien en waar wil je je werk laten zien, wat zijn er voor kanalen en mogelijkheden om met je werk naar buiten te treden en hoe kom je daar binnen? Zowel gericht op je streven (en welke strategie voor jou het beste werkt) als op de praktische kant; we gaan ook gewoon oefenen.

Oriënteren exporuimte

Voorbereiding van de eindpresentatie (buiten MK24). Waar is het mogelijk en wat komt er allemaal bij kijken?

Excursieweekend

Een intensief weekend samen met Xtra2 rondom een thema. Voor Xtra 3 met het accent vooral op het gebruik van ruimte. Inspiratie van buitenaf door veel input, nieuwe tentoonstellingen en tentoonstellingsplekken en veel achtergrond eromheen.

Presentatie / Eindevaluatie

Aan het eind van het jaar exposeren de studenten hun werk buiten MK24.
Een stap naar buiten met alle betekenis van dien.
Afsluitend wordt er in de Eindevaluatie op de de drie jaar Xtra teruggekeken.

Eindtermen Xtra 3:

  • Deelnemers hebben een reflecterende, autonome en kritische houding ontwikkeld t.a.v. het eigen werk en dat van anderen.
  • Deelnemers hebben een (voorlopige) visie ontwikkeld op hedendaagse beeldende kunst.
  • Deelnemers zijn in staat hun werk te plaatsen in de (huidige) context binnen de beeldende kunst.
  • Deelnemers zijn in staat zelfstandig aan het beeldend proces te werken, kennen hun persoonlijke (en praktische) voorwaarden hiervoor.
  • Deelnemers zijn in staat zelfstandig een traject uit te stippelen waarin keuzes gemaakt worden; waar en hoe treedt men met het werk naar buiten, welke activiteiten wil en kan men ondernemen en welke middelen zijn daarvoor nodig.
  • Deelnemers hebben een zelfstandige presentatie gehouden in het openbaar en hebben kennis genomen van de daarbij behorende aspecten als organiseren, documenteren, inrichten, de context van de plek en de context van werk van andere makers.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email