MKXtra Academie 3

Meer informatie over de optie: 18 lessen vanaf ZATERDAG  14-09-2024

Cursuscode: O0324V
Docent: Yarre Stooker, Elaine Vis
Aantal lessen: 18
Lesdag: zaterdag
Tijd:10:00 - 16:00
Prijs: € 1.280,00 incl. BTW
Periode: 14-09-2024 t/m 14-06-2025

In het derde jaar van de MKXtra Academie staat de individuele ontwikkeling van elke deelnemer centraal. De lessen zijn erop gericht de voortgang te bewaken, de ingeslagen weg te bestendigen en de inhoud verder uit te diepen.

Wij buigen ons met elkaar over heel wat vragen. Hoe verhoudt het werk zich tot de hedendaagse kunst, de maatschappij en de huidige tijd? Is het belangrijk om naar buiten te treden of niet? Welke ‘stappen’ zie je voor jezelf voor je? Hoe ziet de hedendaagse kunstwereld eruit en hoe bouw je een netwerk op? ​In de lessen wordt hierover gesproken, terwijl er thuis in hoge mate zelfstandig doorgewerkt wordt.

In de loop van het jaar bieden wij een aaneengesloten werkperiode van vier dagen aan, waarbij iedereen in de groep een eigen ruimte/atelier heeft om volledig geconcentreerd te werken. ​Als rode draad loopt door dit jaar een terugkerende intensieve werkbespreking gebaseerd op intervisie.

Het jaar wordt afgesloten met een door de deelnemers zelf georganiseerde expositie op een externe locatie.

Download hier het jaarrooster 2023/2024.

Werkbespreking

Een intensieve werkbespreking waarbij iedere deelnemer een uur volledige aandacht krijgt.
De hele groep is intensief betrokken bij het proces, dat gebaseerd is op intervisie. In deze sessies snijdt het mes aan twee kanten; de deelnemers leren intensief te kijken en zich goed uit te drukken en de maker krijgt een schat aan feedback op zowel inhoud van het werk, materiaalgebruik en uitdrukkingsvorm.

Statement

Voor het eerst wordt er een persoonlijk statement geformuleerd over het eigen werk. Deze tekst groeit als het ware mee in de verdere ontwikkeling van het oeuvre, maar geeft ook houvast als kader waarbinnen de deelnemer ‘zoekt’. De tekst kan tevens dienen als introductie op het werk bij de tentoonstelling en in de documentatiemap.

Documentatiemap

Iedere deelnemer stelt een eigen documentatiemap samen. Over de keuzes wat erin op te nemen en wat niet, wordt uitgebreid gesproken. Er is ruime aandacht voor de visuele aspecten van het documenteren.

Werkperiode

Vijf dagen zijn de deelnemers samen met de begeleiders op een externe locatie. Zij krijgen daar de ruimte om te experimenteren met hun werk in lege zalen of in het landschap.

Presentatie / Eindevaluatie

Waarom zou je je werk laten zien? Welke soort presentatieruimte past bij jouw werk? Welke kanalen en mogelijkheden zijn er om met je werk naar buiten te treden. Hoe kom je daar binnen?  En wat komt er allemaal bij kijken?
Aan het eind van het jaar wordt er in de eindevaluatie op drie jaar MK Xtra teruggekeken en exposeren de studenten hun werk buiten MK24.
Een stap naar buiten met alle betekenis van dien.

Eindtermen Xtra 3:

  • Deelnemers hebben een reflecterende, autonome en kritische houding ontwikkeld t.a.v. het eigen werk en dat van anderen.
  • Deelnemers hebben een (voorlopige) visie ontwikkeld op hedendaagse beeldende kunst.
  • Deelnemers zijn in staat hun werk te plaatsen in de (huidige) context binnen de beeldende kunst.
  • Deelnemers zijn in staat zelfstandig aan het beeldend proces te werken, kennen hun persoonlijke (en praktische) voorwaarden hiervoor.
  • Deelnemers zijn in staat zelfstandig een traject uit te stippelen waarin keuzes gemaakt worden; waar en hoe treedt men met het werk naar buiten, welke activiteiten wil en kan men ondernemen en welke middelen zijn daarvoor nodig.
  • Deelnemers hebben een zelfstandige presentatie gehouden in het openbaar en hebben kennis genomen van de daarbij behorende aspecten als organiseren, documenteren, inrichten, de context van de plek en de context van werk van andere makers.

In het derde jaar wordt je uitgedaagd door verschillende gastdocenten waaronder Ruud Lanfermeijer, Charlotte Schrameijer, Esther Bruggink en Liza May Post