Toelating en inschrijving

Intakegesprek en inschrijving

Om te kijken of MKstart bij jou past en of je de juiste motivatie hebt nodigen we je graag uit voor een intakegesprek. Uiterlijk binnen 14 dagen na de toelating ontvang je schriftelijk bericht van ons. Ben je toegelaten? Dan nodigen we je graag uit je in te schrijven voor de opleiding. Bij je toelatingsbrief vind je een inschrijfformulier.

Aanmelden voor het intakegesprek

Je kunt je aanmelden voor een intakegesprek door op onderstaande link te klikken en het digitale formulier in te vullen. Daarna ontvang je zo snel mogelijk een uitnodiging voor het intakegesprek. In deze uitnodiging vind je meer informatie over datum, locatie en tijdstip.

Aanmelden Intakegesprek

Inschrijven voor MKstart?

Ben je toegelaten? Dan vind je bij je toelatingsbrief een inschrijfformulier met daarbij een retourenvelop. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het samen met een pasfoto aan ons terug. Zodra wij jouw inschrijving en het inschrijfgeld hebben ontvangen, ben je officieel ingeschreven bij MKstart.
Omdat het maximum aantal studenten per klas 15 is, kan de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en de bijbehorende betaling (het gehele bedrag of de eerste aanbetaling) bepalend zijn voor toelating tot de opleiding. Op de toelating en inschrijving zijn de algemene voorwaarden MKstart van toepassing.

Kosten opleiding

MKstart is een voltijd dagopleiding. De opleiding kost € 6.225,-  per jaar inclusief alle studiematerialen, uitgezonderd een digitale fotocamera en een museumkaart. Betaling in termijnen is mogelijk. Deze opleiding geeft geen recht op studiefinanciering.

To assess whether MKstart is right for you and whether you have the right motivation, we would like to invite you for an admissions interview.
Within 14 days of the interview, you’ll receive a written response from us. Have you got in? Then we will invite you to sign up for the course. You’ll receive an enrollment form with your admissions letter.​

Signing up for admission​

You can sign up for an admissions interview by clicking on the link below and filling out the digital form. You will receive an invitation for admission. The invitation includes date, location and time for the admissions interview.

Sign up for admission

Enrollment for MKstart?​

Have you got it? Then with your admissions letter, you will receive an enrollment form and a return envelope. Fill in the form, sign it and send it to us together with a passport photo. As soon as we receive your enrollment form and the enrollment fee, you are officially enrolled on MKstart.
Due to the fact that the maximum number of students per class is 15, the order of receipt of the enrollment form and related payment (the full payment or the first installment) can determine whether or not you get in. The MKstart general terms & conditions apply to the admission and enrollment.

Course costs​

MKstart is a fulltime course. The course costs € 6.225,- per year, including all course materials, with the exception of a digital camera. Payment in installments is possible. This course does not qualify for study financing.

Meer over MKstart